td>

Choose your favorite program

cctv.com 12-15-2005 11:13

1.Which edition of our programs is your favorite?
Dr. Henry Lee
Carl & Michael Crook
Liang Sili
Shi Liang
H.K.Chang(Zhang Xingang)
General John Fugh
Lu Siqing
Shirley Young
Luo Yan
Peng Wenlan
Wei Wei
Wang Jiapeng
Bai Xianyong
Yu Kongjian
Jin Yongjian
Rick O鈥橲hea
Zhang Hanzhi
Huang Jinbo
John Chen
Model Asian Statesman
Ma Xiaohui
Judith Jamison
Lou Dapeng
Wu Junmei
Shao Yibo
John C. Thomson
Quan Li
Chen Jia鈥檈r
Ye Xiaogang
Lang Ping
Dai Ailian
Yeh Ying
Yang Er Che Na Mu
Liu Sola
Ai Weiwei
Liang Congjie
Charles Billich
Long Yongtu
Charlotte MacInnis (AiHua)
Robin Li
Cheng Siwei
He Zhenliang
Wu Qing
Da Shan
Yan Geling
Sidney Shapiro
Rebecca Lee Leshi
Tao Hongkai
Ma Yun
Li Xiaolin
Lisa Ling
Sun Yu
Harvey West
Yu Yu
Martin Yan
Annie Wu
Flying Tigers
Anna C. Chennault (Chen Xiangmei)
James G. Endicott
Zhang Tian鈥檃i(Flora Zeta)
Sabriye Tenberken & Paul Kronenberg
Wu Jianmin
Lu Yan
Grace Tan
Kung Xianduo

Editor:Chen Zhuo  Source:CCTV.com


1
About Us . Get the Channel? . Contact Us Xinhua . People's Daily . China Daily . CRI . China.org.cn . cycnet . eastday . Tibet.cn
Copyright © 2005 China Central Television, All Rights Reserved