2009 Guangzhou Auto Show: Origin of design

2009-12-27 11:04 BJT

Watch Video

Watch Video>>

Editor: Zheng Limin | Source: CCTV.com