China´s Top Leadership
Presidency

President: Xi Jinping

Vice President:  Li Yuanchao

State Council

Premier: Li Keqiang

Secretary-general:

Yang Jing

Central Central Military Commission

Chairman: Xi Jinping

Vice-Chairmen:• Fan Changlong • Xu Qiliang

Members: • Chang Wanquan
              • Fang Fenghui
           • Zhang Yang
          • Zhao Keshi
              • Zhang Youxia
           • Wu Shengli
           • Ma Xiaotian
            • Wei Fenghe

Supreme People's Court

President: Zhou Qiang

Supreme People's Procuratorate

Procurator-general: Cao Jianming

China Top Leadership NPC CPPCC State Council