td>
People in spotlight

Liang Ning

Jane Goodall

Kung Shain-Dow

Sabriye Tenberken & Paul Kronenberg

Zhang Tian鈥檃i(Flora Zeta)

Grace Tan

Lu Yan

Wu Jianmin

Stephen Endicott

Anna Chennault

Flying Tigers

Tao Hongkai

Annie S.C.Wu

Martin Yan

Yu yu

Harvey West

Sun yu

Lisa Ling

Lixiaolin

Li Leshi

Mayun

Sidney Shapiro

Yan Geling---Impact of Life Breakthroughs

Carl & Michael Crook--Witnesses to Modern Chinese History

Dr. Henry Lee 鈥 Modern Sherlock Holmes

Liang Sili -- Pioneer of China´s Aerospace Industry

Shi Liang--A Cross-cultural Actor

H.K.Chang(Zhang Xingang):An educator with a close bond to Chinese culture

General John Fugh: Overcoming racial boundaries

Lu Siqing: A violinist鈥檚 life of music

Shirley Young: A Cultural Envoy

Luo Yan

Wei Wei

Peng Wenlan

Wang Jiapeng

Yu Kongjian

Bai Xianyong

Jin Yongjian

Rick O´Shea

Zhang Hanzhi

Huang Jinbo

John Chen

Ramos

Ma Xiaohui

Judith Jamison

Lou Dapeng

Da Shan

Wu Junmei

Shao Yibo

Tang Zhanxi(John Charles Thomson)

Quan Li

Chen Jia´er

Ye Xiaogang

Lang Ping

Dai Ailian

Ye Ying

Yang Er Che Na Mu

A friend of nature: Liang Congjie

Ai Weiwei

Liu Suola

Charles Billich

Iron Mouth:Long Yongtu

Ai Hua

Robin Li

Cheng Siwei

He Zhenliang

Wu Qing
About Us . Get the Channel? . Contact Us Xinhua . People's Daily . China Daily . CRI . China.org.cn . cycnet . eastday . Tibet.cn
Copyright © 2005 China Central Television, All Rights Reserved